Vergoedingen bij personen met overige risico’s;


In een aantal gevallen worden behandelingen bij personen met ziekten met een verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld polyneuropathie, Parkinson, een dwarslaesie etc, vergoed door de zorgverzekeraar. Ik raad u aan hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.    

Indien u recht heeft op een vergoeding dan ontvangt u van mij een factuur voor de behandeling, welke rechtstreeks door u bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend.