Vergoedingen bij personen met diabetes;

De hoogte van de vergoeding voor een behandeling en het aantal behandelingen, die worden vergoed, is afhankelijk van het zorgprofiel. Een Zorgprofiel is een risicoclassificatie bij patiënten met Diabetes Mellitus. Het zorgprofiel wordt bepaald door uw huisarts, diabetesverpleegkundige, internist of podotherapeut. 


Zorgprofiel 0 /1  ;

Indien u onder zorgprofiel 0 / 1 valt, dan is er mogelijk een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van uw verzekeringspakket. Hiervoor kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen. Indien u recht heeft op een vergoeding, dan ontvangt u van mij een factuur van de behandeling, welke door u rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kan worden ingediend.

 

Zorgprofiel  2 , 3 en 4

Bij diabetespatiënten met Zorgprofiel 2 , 3 en 4 verloopt de vergoeding van een pedicurebehandeling vanuit de basisverzekering en wordt uitgekeerd via de zorggroep middels een declaratie door de pedicure. 


Uw podotherapeut of praktijkondersteuner bepaalt hoeveel behandelingen per jaar er voor u vergoed worden.

De medisch noodzakelijke voetzorg betreft een behandeling die strikt medisch noodzakelijk is om een ulcus te voorkomen. 

Het betreft hier o.a. desinfecteren van het te behandelen gebied, likdoorns en eelt wat drukplekken veroorzaakt verwijderen, ingroeiende nagels behandelen en nagels knippen indien dit medisch noodzakelijk is (zoals bij hypertrofische of mycosenagels), drukplekken drukvrij leggen, nagelwallen reinigen en nogmaals desinfecteren van het behandelde gebied.


Onder niet-medisch noodzakelijke voetzorg wordt verstaan;

Het knippen van gezonde nagels,

Verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt,

Frezen van niet- snijdbaar eelt,

Masseren van de voeten,

Specialistische technieken, zoals nagelbeugels, gel-of acryltechnieken, vilttechniek en ortheses.


U heeft recht op de medisch noodzakelijke voetzorg, extra voetverzorging mag worden afgenomen maar is niet verplicht!

Wenst u de gehele voetbehandeling, dan betaalt u zelf het niet-medisch noodzakelijke deel bij. Dit kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Voor vragen hierover kunt u contact met mij opnemen.